[Anjaneya Dandakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Anjaneya Dandakam English Lyrics

shree aamjaneyam prasannaamjaneyam
prabhaadivyakaayam prakeerti pradaayam
bhaje vaayuputram bhaje vaalagaatram bhajeham pavitram
bhaje sooryamitram bhaje rudraroopam
bhaje brahmatejam batamchun prabhaatambu
saayamtramun neenaamasamkeertanal jesi
nee roopu varnimchi neemeeda ne damdakam bokkatin jeya
nee moortigaavimchi neesumdaram bemchi nee daasadaasumdavai
raamabhaktumdanai ninnu negolchedan
nee kataakshhambunan joochite vedukal chesite
naa moraalimchite nannu rakshhimchite
amjanaadevi garbhaanvayaa deva
ninnemcha nenemtavaadan
dayaashaalivai joochiyun daatavai brochiyun
daggaran nilchiyun dolli sugreevukun-mamtrivai
svaami kaaryaarthamai yegi
shreeraama saumitrulam joochi vaarinvichaarimchi
sarveshu boojimchi yabbhaanujum bamtu gaavimchi
vaalinin jampimchi kaakutthsa tilakun krripaadrrishhti veekshhimchi
kishhkimdhaketemchi shreeraama kaaryaarthamai lamka ketemchiyun
lamkinin jampiyun lamkanun gaalchiyun
yabhbhoomijam joochi yaanamdamuppomgi yaayumgarambichchi
yaaratnamun dechchi shreeraamunakunnichchi samtoshhamun^^jesi
sugreevunin yamgadun jaambavamtu nnalunneelulan goodi
yaasetuvun daati vaanarul^mookalai penmookalai
yaadaityulan drumchagaa raavanumdamta kaalaagni rudrumdugaa vachchi
brahmaamdamainatti yaa shaktinin^vaichi yaalakshhanun moorChanomdimpagaanappude neevu
samjeevinin^dechchi saumitrikinnichchi praanambu rakshhimpagaa
kumbhakarnaadula nveerulam bora shreeraama baanaagni
vaaramdarin raavanun jampagaa namta lokambu laanamdamai yumda
navvelanu nvibheeshhunun vedukan dodukan vachchi pattaabhishhekambu cheyimchi,
seetaamahaadevinin dechchi shreeraamukunnichchi,
yamtannayodhyaapurin^jochchi pattaabhishhekambu samrambhamaiyunna
neekanna naakevvarun goormi leramchu mannimchi shreeraamabhakta prashastambugaa
ninnu sevimchi nee keertanal chesinan paapamul^lbaayune bhayamulun
deerune bhaagyamul galgune saamraajyamul galgu sampattulun kalguno
vaanaraakaara yobhakta mamdaara yopunya samchaara yodheera yoveera
neeve samastambugaa noppi yaataaraka brahma mamtrambu pathiyimchuchun sthirammugan
vajradehambunun daalchi shreeraama shreeraamayamchun manahpootamaina eppudun tappakan
talatunaa jihvayamdumdi nee deerghadehammu trailokya samchaarivai raama
naamaamkitadhyaanivai brahmatejambunan raudraneejvaala
kallola haaveera hanumamta omkaara shabdambulan bhoota pretambulan ben
pishaachambulan shaakinee dhaakineetyaadulan gaalidayyambulan
needu vaalambunan jutti nelambadam gotti neemushhti ghaatambulan
baahudamdambulan romakhamdambulan drumchi kaalaagni
rudrumdavai neevu brahmaprabhaabhaasitambaina needivya tejambunun joochi
raarori naamuddu narasimha yan^chun dayaadrrishhti
veekshhimchi nannelu naasvaamiyo yaamjaneyaa
namaste sadaa brahmachaaree
namaste namovaayuputraa namaste namah

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *