[Brihaspati/Guru Kavacham] ᐈ Lyrics In Bengali Pdf | বৃহস্পতি কবচম্

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Bengali

অস্য শ্রীবৃহস্পতি কবচমহা মংত্রস্য, ঈশ্বর ঋষিঃ,
অনুষ্টুপ্ ছংদঃ, বৃহস্পতির্দেবতা,
গং বীজং, শ্রীং শক্তিঃ, ক্লীং কীলকম্,
বৃহস্পতি প্রসাদ সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিযোগঃ ॥

ধ্যানম্
অভীষ্টফলদং বংদে সর্বজ্ঞং সুরপূজিতম্ ।
অক্ষমালাধরং শাংতং প্রণমামি বৃহস্পতিম্ ॥

অথ বৃহস্পতি কবচম্
বৃহস্পতিঃ শিরঃ পাতু ললাটং পাতু মে গুরুঃ ।
কর্ণৌ সুরগুরুঃ পাতু নেত্রে মেভীষ্টদাযকঃ ॥ 1 ॥

জিহ্বাং পাতু সুরাচার্যঃ নাসং মে বেদপারগঃ ।
মুখং মে পাতু সর্বজ্ঞঃ কংঠং মে দেবতাগুরুঃ ॥ 2 ॥

ভুজা বংগীরসঃ পাতু করৌ পাতু শুভপ্রদঃ ।
স্তনৌ মে পাতু বাগীশঃ কুক্ষিং মে শুভলক্ষণঃ ॥ 3 ॥

নাভিং দেবগুরুঃ পাতু মধ্যং পাতু সুখপ্রদঃ ।
কটিং পাতু জগদ্বংদ্যঃ ঊরূ মে পাতু বাক্পতিঃ ॥ 4 ॥

জানুজংঘে সুরাচার্যঃ পাদৌ বিশ্বাত্মকঃ সদা ।
অন্যানি যানি চাংগানি রক্ষেন্মে সর্বতো গুরুঃ ॥ 5 ॥

ফলশৃতিঃ
ইত্যেতত্কবচং দিব্যং ত্রিসংধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সর্বত্র বিজযী ভবেত্ ॥

॥ ইতি শ্রী বৃহস্পতি কবচম্ ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *