[Dattatreya Ashtottara Shatanamavali] ᐈ Lyrics In Oriya/Odia Pdf | ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳୀ

Dattatreya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya/Odia

ଓଂ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦତ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଦତ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଦତ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଦତ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ରେଯାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଵରଦାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନସୂଯାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନସୂଯାସୂନଵେ ନମଃ । 10 ।

ଓଂ ଅଵଧୂତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପରାଯଣାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପତଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିପତଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସେଵିତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଗମ୍ଯାଯ ନମଃ । 20 ।

ଓଂ ଗୁରୋର୍ଗୁରୁତରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରିଷ୍ଠାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଷ୍ଠାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଯୋଗାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଯୋଗଗମ୍ଯାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଯୋଗାଦେଶକରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଯୋଗପତଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ଯୋଗୀଶାଯ ନମଃ । 30 ।

ଓଂ ଯୋଗାଧୀଶାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଯୋଗପରାଯଣାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଯୋଗିଧ୍ଯେଯାଂଘ୍ରିପଂକଜାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗଂବରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ଯାଂବରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାଂବରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତାଂବରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରାଂବରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲଵୀର୍ଯାଯ ନମଃ । 40 ।

ଓଂ କୁମାରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ କିଶୋରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ କଂଦର୍ପମୋହନାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧାଂଗାଲିଂଗିତାଂଗନାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଗାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଗାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତରାଗାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତଵର୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁଗ୍ରରୂପାଯ ନମଃ । 50 ।

ଓଂ ସ୍ଥଵିରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥଵୀଯସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘୋରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୂଢାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଵକ୍ତ୍ରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନେକଵକ୍ତ୍ରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିନେତ୍ରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଯ ନମଃ । 60 ।

ଓଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ଭୁଜାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କମଂଡଲଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଡମରୁଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୌନିନେ ନମଃ । 70 ।

ଓଂ ଶ୍ରୀଵିରୂପାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରୂପାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାଯୁଧାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପାଦାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପଦ୍ମାର୍ଚିତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପାଦାଯ ନମଃ । 80 ।

ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାରୁଣାକ୍ଷାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମକିଂଜଲ୍କଵର୍ଚସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଗମ୍ଯାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନମୂର୍ତଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ଯାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ଯାନନିଷ୍ଠାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ଯାନସ୍ଥିମିତମୂର୍ତଯେ ନମଃ । 90 ।

ଓଂ ଧୂଲିଧୂସରିତାଂଗାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦନଲିପ୍ତମୂର୍ତଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଦେହାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ଯଗଂଧାନୁଲେପିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାର୍ଥପ୍ରଦାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ଯପ୍ରଦାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରୀଯସେ ନମଃ । 100 ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂକରାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂତରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ । 108 ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *