[Dwadasa Arya Stuti] ᐈ In Gujarati Pdf | દ્વાદશ આર્ય સ્તુતિ

Sri Dwadasa Arya Stuti In Gujarati

ઉદ્યન્નદ્યવિવસ્વાનારોહન્નુત્તરાં દિવં દેવઃ ।
હૃદ્રોગં મમ સૂર્યો હરિમાણં ચાઽઽશુ નાશયતુ ॥ 1 ॥

નિમિષાર્ધેનૈકેન દ્વે ચ શતે દ્વે સહસ્રે દ્વે ।
ક્રમમાણ યોજનાનાં નમોઽસ્તુ તે નળિનનાથાય ॥ 2 ॥

કર્મજ્ઞાનખદશકં મનશ્ચ જીવ ઇતિ વિશ્વસર્ગાય ।
દ્વાદશધા યો વિચરતિ સ દ્વાદશમૂર્તિરસ્તુ મોદાય ॥ 3 ॥

ત્વં હિ યજૂઋક્સામઃ ત્વમાગમસ્ત્વં વષટ્કારઃ ।
ત્વં વિશ્વં ત્વં હંસઃ ત્વં ભાનો પરમહંસશ્ચ ॥ 4 ॥

શિવરૂપાત્ જ્ઞાનમહં ત્વત્તો મુક્તિં જનાર્દનાકારાત્ ।
શિખિરૂપાદૈશ્વર્યં ત્વત્તશ્ચારોગ્યમિચ્છામિ ॥ 5 ॥

ત્વચિ દોષા દૃશિ દોષાઃ હૃદિ દોષા યેઽખિલેંદ્રિયજદોષાઃ ।
તાન્ પૂષા હતદોષઃ કિંચિદ્રોષાગ્નિના દહતુ ॥ 6 ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષપ્રતિરોધાનુગ્રતાપવેગકરાન્ ।
બંદીકૃતેંદ્રિયગણાન્ ગદાન્ વિખંડયતુ ચંડાંશુઃ ॥ 7 ॥

યેન વિનેદં તિમિરં જગદેત્ય ગ્રસતિ ચરમચરમખિલમ્ ।
ધૃતબોધં તં નળિનીભર્તારં હર્તારમાપદામીડે ॥ 8 ॥

યસ્ય સહસ્રાભીશોરભીશુ લેશો હિમાંશુબિંબગતઃ ।
ભાસયતિ નક્તમખિલં ભેદયતુ વિપદ્ગણાનરુણઃ ॥ 9 ॥

તિમિરમિવ નેત્રતિમિરં પટલમિવાઽશેષરોગપટલં નઃ ।
કાશમિવાધિનિકાયં કાલપિતા રોગયુક્તતાં હરતાત્ ॥ 10 ॥

વાતાશ્મરીગદાર્શસ્ત્વગ્દોષમહોદરપ્રમેહાંશ્ચ ।
ગ્રહણીભગંધરાખ્યા મહતીસ્ત્વં મે રુજો હંસિ ॥ 11 ॥

ત્વં માતા ત્વં શરણં ત્વં ધાતા ત્વં ધનં ત્વમાચાર્યઃ ।
ત્વં ત્રાતા ત્વં હર્તા વિપદામર્ક પ્રસીદ મમ ભાનો ॥ 12 ॥

ઇત્યાર્યાદ્વાદશકં સાંબસ્ય પુરો નભઃસ્થલાત્પતિતમ્ ।
પઠતાં ભાગ્યસમૃદ્ધિઃ સમસ્તરોગક્ષયશ્ચ સ્યાત્ ॥ 13 ॥

ઇતિ શ્રીસાંબકૃતદ્વાદશાર્યાસૂર્યસ્તુતિઃ ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *