[Ganesha Mangalashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ganesha Mangalashtakam English Lyrics

gajaananaaya gaamgeyasahajaaya sadaatmane ।
gaureepriya tanoojaaya ganeshaayaastu mamgalam ॥ 1 ॥

naagayajjhnopaveedaaya natavighnavinaashine ।
namdyaadi gananaathaaya naayakaayaastu mamgalam ॥ 2 ॥

ibhavaktraaya cemdraadi vamditaaya cidaatmane ।
eeshaanapremapaatraaya naayakaayaastu mamgalam ॥ 3 ॥

sumukhaaya sushumdaagraat-kshhiptaamrritaghataaya ca ।
surabrrimda nishhevyaaya ceshhtadaayaastu mamgalam ॥ 4 ॥

caturbhujaaya camdraardhavilasanmastakaaya ca ।
caranaavanataanamtataaranaayaastu mamgalam ॥ 5 ॥

vakratumdaaya vatave vanyaaya varadaaya ca ।
viroopaakshha sutaayaastu mamgalam ॥ 6 ॥

pramodamodaroopaaya siddhivijjhnaanaroopine ।
prakrrishhtaa paapanaashaaya phaladaayaastu mamgalam ॥ 7 ॥

mamgalam gananaathaaya mamgalam harasoonane ।
mamgalam vighnaraajaaya vighahartrestu mamgalam ॥ 8 ॥

shlokaashhtakamidam punyam mamgalaprada maadaraat ।
pathitavyam prayatnena sarvavighnanivrrittaye ॥

॥ iti shree ganesha mamgalaashhtakam ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *