[Ganga Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ganga Ashtakam Lyrics in English

bhagavati tava teere neeramaatraashano.aham
vigatavishhayatrrishhnah krrishhnamaaraadhayaami ।
sakala kalushhabhamge svargasopaanasamge
taralatarataramge devi gamge praseeda ॥ 1 ॥

bhagavati bhavaleelaa maulimaale tavaambhah
kanamanuparimaanam praanino ye sprrishamti ।
amaranagaranaaree caamara graahineenaam
vigata kalikalamkaatamkamamke luthamti ॥ 2 ॥

brahmaamdam khamdayamtee harashirasi jataavallimullaasayamtee
svarlokaadaapatamtee kanakagiriguhaagamdashailaat skhalamtee ।
kshhoneeprrishhthe luthamtee duritacayacamoornirbharam bhartsayamtee
paathodhim poorayamtee suranagarasaritpaavanee nah punaatu ॥ 3 ॥

majjanmaatamga kumbhacyuta madamadiraamodamattaalijaalam
snaanaih siddhaamganaanaam kucayuga vilasatkumkumaasamgapimgam ।
saayam praatarmuneenaam kushakusumacayaishchinnateerasthaneeram
paayaanno gaamgamambhah karikalabha karaakraamta ramgastaramgam ॥ 4 ॥

aadaavaadi pitaamahasya niyama vyaapaara paatre jalam
pashcaatpannagashaayino bhagavatah paadodakam paavanam ।
bhooyah shambhujataavibhooshhana manirjahnormaharshheriyam
kanyaa kalmashhanaashinee bhagavatee bhaageerathee drrishyate ॥ 5 ॥

shailemdraadavataarinee nijajale majjajjanottaarinee
paaraavaaravihaarinee bhavabhayashrenee samutsaarinee ।
sheshhaamgairanukaarinee harashirovalleedalaakaarinee
kaasheepraamtavihaarinee vijayate gamgaa manohaarinee ॥ 6 ॥

kuto veecirveecistava yadi gataa locanapatham
tvamaapeetaa peetaambarapuravaasam vitarasi ।
tvadutsamge gamge patati yadi kaayastanubhrritaam
tadaa maatah shaamtakratavapadalaabho.apyatilaghuh ॥ 7 ॥

gamge trailokyasaare sakalasuravadhoodhautavisteernatoye
poornabrahmasvaroope haricaranarajohaarini svargamaarge ।
praayashcitam yadi syaattava jalakanikaa brahmahatyaadi paape
kastvaam stotum samarthah trijagadaghahare devi gamge praseeda ॥ 8 ॥

maatarjaahnavee shambhusamgamilite maulau nidhaayaamjalim
tvatteere vapushho.avasaanasamaye naaraayanaamghridvayam ।
saanamdam smarato bhavishhyati mama praanaprayaanotsave
bhooyaadbhaktiravicyutaa hariharaadvaitaatmikaa shaashvatee ॥ 9 ॥

gamgaashhtakamidam punyam yah pathetprayato narah ।
sarvapaapavinirmukto vishhnulokam sa gacchati ॥ 10 ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *