[Sri Dattatreya Stotram] ᐈ Lyrics In Bengali Pdf | শ্রি দত্তাত্রেয স্তোত্রম্

Sri Dattatreya Stotram Lyrics in Bengali

জটাধরং পাংডুরাংগং শূলহস্তং কৃপানিধিম্ ।
সর্বরোগহরং দেবং দত্তাত্রেযমহং ভজে ॥ 1 ॥

অস্য শ্রীদত্তাত্রেযস্তোত্রমংত্রস্য ভগবান্নারদৃষিঃ । অনুষ্টুপ্ ছংদঃ । শ্রীদত্তঃ পরমাত্মা দেবতা । শ্রীদত্তাত্রেয প্রীত্যর্থে জপে বিনিযোগঃ ॥

নারদ উবাচ ।
জগদুত্পত্তিকর্ত্রে চ স্থিতিসংহারহেতবে ।
ভবপাশবিমুক্তায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 1 ॥

জরাজন্মবিনাশায দেহশুদ্ধিকরায চ ।
দিগংবর দযামূর্তে দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 2 ॥

কর্পূরকাংতিদেহায ব্রহ্মমূর্তিধরায চ ।
বেদশাস্ত্রপরিজ্ঞায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 3 ॥

হ্রস্বদীর্ঘকৃশস্থূলনামগোত্রবিবর্জিত ।
পংচভূতৈকদীপ্তায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 4 ॥

যজ্ঞভোক্তে চ যজ্ঞায যজ্ঞরূপধরায চ ।
যজ্ঞপ্রিযায সিদ্ধায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 5 ॥

আদৌ ব্রহ্মা হরির্মধ্যে হ্যংতে দেবস্সদাশিবঃ ।
মূর্তিত্রযস্বরূপায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 6 ॥

ভোগালযায ভোগায যোগযোগ্যায ধারিণে ।
জিতেংদ্রিয জিতজ্ঞায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 7 ॥

দিগংবরায দিব্যায দিব্যরূপধরায চ ।
সদোদিতপরব্রহ্ম দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 8 ॥

জংবূদ্বীপে মহাক্ষেত্রে মাতাপুরনিবাসিনে ।
জযমান সতাং দেব দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 9 ॥

ভিক্ষাটনং গৃহে গ্রামে পাত্রং হেমমযং করে ।
নানাস্বাদমযী ভিক্ষা দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 10 ॥

ব্রহ্মজ্ঞানমযী মুদ্রা বস্ত্রে চাকাশভূতলে ।
প্রজ্ঞানঘনবোধায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 11 ॥

অবধূত সদানংদ পরব্রহ্মস্বরূপিণে ।
বিদেহদেহরূপায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 12 ॥

সত্যরূপ সদাচার সত্যধর্মপরাযণ ।
সত্যাশ্রযপরোক্ষায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 13 ॥

শূলহস্তগদাপাণে বনমালাসুকংধর ।
যজ্ঞসূত্রধর ব্রহ্মন্ দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 14 ॥

ক্ষরাক্ষরস্বরূপায পরাত্পরতরায চ ।
দত্তমুক্তিপরস্তোত্র দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 15 ॥

দত্ত বিদ্যাঢ্য লক্ষ্মীশ দত্ত স্বাত্মস্বরূপিণে ।
গুণনির্গুণরূপায দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 16 ॥

শত্রুনাশকরং স্তোত্রং জ্ঞানবিজ্ঞানদাযকম্ ।
সর্বপাপং শমং যাতি দত্তাত্রেয নমোঽস্তু তে ॥ 17 ॥

ইদং স্তোত্রং মহদ্দিব্যং দত্তপ্রত্যক্ষকারকম্ ।
দত্তাত্রেযপ্রসাদাচ্চ নারদেন প্রকীর্তিতম্ ॥ 18 ॥

ইতি শ্রীনারদপুরাণে নারদবিরচিতং শ্রী দত্তাত্রেয স্তোত্রম্ ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *