[Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali] ᐈ Lyrics In Bengali Pdf | সুব্রহ্মণ্য অষ্টোত্তর শতনামাবলি

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Bengali

ওং স্কংদায নমঃ
ওং গুহায নমঃ
ওং ষণ্মুখায নমঃ
ওং ফালনেত্র সুতায নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং পিংগলায নমঃ
ওং ক্রুত্তিকাসূনবে নমঃ
ওং সিখিবাহায নমঃ
ওং দ্বিষন্ণে ত্রায নমঃ ॥ 10 ॥
ওং শক্তিধরায নমঃ
ওং ফিশিতাশ প্রভংজনায নমঃ
ওং তারকাসুর সংহার্ত্রে নমঃ
ওং রক্ষোবলবিমর্দ নায নমঃ
ওং মত্তায নমঃ
ওং প্রমত্তায নমঃ
ওং উন্মত্তায নমঃ
ওং সুরসৈন্য স্সুরক্ষ কায নমঃ
ওং দীবসেনাপতযে নমঃ
ওং প্রাজ্ঞায নমঃ ॥ 20 ॥
ওং কৃপালবে নমঃ
ওং ভক্তবত্সলায নমঃ
ওং উমাসুতায নমঃ
ওং শক্তিধরায নমঃ
ওং কুমারায নমঃ
ওং ক্রৌংচ দারণায নমঃ
ওং সেনানিযে নমঃ
ওং অগ্নিজন্মনে নমঃ
ওং বিশাখায নমঃ
ওং শংকরাত্মজায নমঃ ॥ 30 ॥
ওং শিবস্বামিনে নমঃ
ওং গুণ স্বামিনে নমঃ
ওং সর্বস্বামিনে নমঃ
ওং সনাতনায নমঃ
ওং অনংত শক্তিযে নমঃ
ওং অক্ষোভ্যায নমঃ
ওং পার্বতিপ্রিযনংদনায নমঃ
ওং গংগাসুতায নমঃ
ওং সরোদ্ভূতায নমঃ
ওং অহূতায নমঃ ॥ 40 ॥
ওং পাবকাত্মজায নমঃ
ওং জ্রুংভায নমঃ
ওং প্রজ্রুংভায নমঃ
ওং উজ্জ্রুংভায নমঃ
ওং কমলাসন সংস্তুতায নমঃ
ওং একবর্ণায নমঃ
ওং দ্বিবর্ণায নমঃ
ওং ত্রিবর্ণায নমঃ
ওং সুমনোহরায নমঃ
ওং চতুর্ব র্ণায নমঃ ॥ 50 ॥
ওং পংচ বর্ণায নমঃ
ওং প্রজাপতযে নমঃ
ওং আহার্পতযে নমঃ
ওং অগ্নিগর্ভায নমঃ
ওং শমীগর্ভায নমঃ
ওং বিশ্বরেতসে নমঃ
ওং সুরারিঘ্নে নমঃ
ওং হরিদ্বর্ণায নমঃ
ওং শুভকারায নমঃ
ওং বটবে নমঃ ॥ 60 ॥
ওং বটবেষ ভ্রুতে নমঃ
ওং পূষায নমঃ
ওং গভস্তিযে নমঃ
ওং গহনায নমঃ
ওং চংদ্রবর্ণায নমঃ
ওং কলাধরায নমঃ
ওং মাযাধরায নমঃ
ওং মহামাযিনে নমঃ
ওং কৈবল্যায নমঃ
ওং শংকরাত্মজায নমঃ ॥ 70 ॥
ওং বিস্বযোনিযে নমঃ
ওং অমেযাত্মা নমঃ
ওং তেজোনিধযে নমঃ
ওং অনামযায নমঃ
ওং পরমেষ্টিনে নমঃ
ওং পরব্রহ্ময নমঃ
ওং বেদগর্ভায নমঃ
ওং বিরাট্সুতায নমঃ
ওং পুলিংদকন্যাভর্তায নমঃ
ওং মহাসার স্বতাব্রুতায নমঃ ॥ 80 ॥
ওং আশ্রিত খিলদাত্রে নমঃ
ওং চোরঘ্নায নমঃ
ওং রোগনাশনায নমঃ
ওং অনংত মূর্তযে নমঃ
ওং আনংদায নমঃ
ওং শিখিংডিকৃত কেতনায নমঃ
ওং ডংভায নমঃ
ওং পরম ডংভায নমঃ
ওং মহা ডংভায নমঃ
ওং ক্রুপাকপযে নমঃ ॥ 90 ॥
ওং কারণোপাত্ত দেহায নমঃ
ওং কারণাতীত বিগ্রহায নমঃ
ওং অনীশ্বরায নমঃ
ওং অমৃতায নমঃ
ওং প্রাণায নমঃ
ওং প্রাণাযাম পারাযণায নমঃ
ওং বিরুদ্দহংত্রে নমঃ
ওং বীরঘ্নায নমঃ
ওং রক্তাস্যায নমঃ
ওং শ্যাম কংধরায নমঃ ॥ 100 ॥
ওং সুব্র হ্মণ্যায নমঃ
আন্ গুহায নমঃ
ওং প্রীতায নমঃ
ওং ব্রাহ্মণ্যায নমঃ
ওং ব্রাহ্মণ প্রিযায নমঃ
ওং বেদবেদ্যায নমঃ
ওং অক্ষয ফলদায নমঃ
ওং বল্লী দেবসেনা সমেত শ্রী সুব্রহ্মণ্য স্বামিনে নমঃ ॥ 108 ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *