[Venkateswara Ashtothram ShataNamavali] ᐈ In Bengali With PDF | শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর অষ্টোত্তর

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Bengali

ওং শ্রী বেংকটেশায নমঃ
ওং শ্রীনিবাসায নমঃ
ওং লক্ষ্মিপতযে নমঃ
ওং অনানুযায নমঃ
ওং অমৃতাংশনে নমঃ
ওং মাধবায নমঃ
ওং কৃষ্ণায নমঃ
ওং শ্রীহরযে নমঃ
ওং জ্ঞানপংজরায নমঃ
ওং শ্রীবত্স বক্ষসে নমঃ
ওং জগদ্বংদ্যায নমঃ
ওং গোবিংদায নমঃ
ওং শাশ্বতায নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং শেশাদ্রিনিলাযায নমঃ
ওং দেবায নমঃ
ওং কেশবায নমঃ
ওং মধুসূদনায নমঃ
ওং অমৃতায নমঃ
ওং বিষ্ণবে নমঃ
ওং অচ্যুতায নমঃ
ওং পদ্মিনীপ্রিযায নমঃ
ওং সর্বেশায নমঃ
ওং গোপালায নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ
ওং গোপীশ্বরায নমঃ
ওং পরংজ্যোতিষে নমঃ
ওং ব্তেকুংঠ পতযে নমঃ
ওং অব্যযায নমঃ
ওং সুধাতনবে নমঃ
ওং যাদ বেংদ্রায নমঃ
ওং নিত্য যৌবনরূপবতে নমঃ
ওং নিরংজনায নমঃ
ওং বিরাভাসায নমঃ
ওং নিত্য তৃপ্ত্তায নমঃ
ওং ধরাপতযে নমঃ
ওং সুরপতযে নমঃ
ওং নির্মলায নমঃ
ওং দেবপূজিতায নমঃ
ওং চতুর্ভুজায নমঃ
ওং চক্রধরায নমঃ
ওং চতুর্বেদাত্মকায নমঃ
ওং ত্রিধাম্নে নমঃ
ওং ত্রিগুণাশ্রযায নমঃ
ওং নির্বিকল্পায নমঃ
ওং নিষ্কলংকায নমঃ
ওং নিরাংতকায নমঃ
ওং আর্তলোকাভযপ্রদায নমঃ
ওং নিরুপ্রদবায নমঃ
ওং নির্গুণায নমঃ
ওং গদাধরায নমঃ
ওং শার্ঞ্ঙপাণযে নমঃ
ওং নংদকিনী নমঃ
ওং শংখদারকায নমঃ
ওং অনেকমূর্তযে নমঃ
ওং অব্যক্তায নমঃ
ওং কটিহস্তায নমঃ
ওং বরপ্রদায নমঃ
ওং অনেকাত্মনে নমঃ
ওং দীনবংধবে নমঃ
ওং জগদ্ব্যাপিনে নমঃ
ওং আকাশরাজবরদায নমঃ
ওং যোগিহৃত্পদ্শমংদিরায নমঃ
ওং দামোদরায নমঃ
ওং জগত্পালায নমঃ
ওং পাপঘ্নায নমঃ
ওং ভক্তবত্সলায নমঃ
ওং ত্রিবিক্রমায নমঃ
ওং শিংশুমারায নমঃ
ওং জটামকুট শোভিতায নমঃ
ওং শংখ মদ্যোল্ল সন্মংজু কিংকিণ্যাঢ্য নমঃ
ওং কারুংডকায নমঃ
ওং নীলমোঘশ্যাম তনবে নমঃ
ওং বিল্বপত্ত্রার্চন প্রিযায নমঃ
ওং জগত্কর্ত্রে নমঃ
ওং জগত্সাক্ষিণে নমঃ
ওং জগত্পতযে নমঃ
ওং চিংতিতার্ধ প্রদাযকায নমঃ
ওং জিষ্ণবে নমঃ
ওং দাশার্হায নমঃ
ওং দশরূপবতে নমঃ
ওং দেবকী নংদনায নমঃ
ওং শৌরযে নমঃ
ওং হযরীবায নমঃ
ওং জনার্ধনায নমঃ
ওং কন্যাশ্রণতারেজ্যায নমঃ
ওং পীতাংবরধরায নমঃ
ওং অনঘায নমঃ
ওং বনমালিনে নমঃ
ওং পদ্মনাভায নমঃ
ওং মৃগযাসক্ত মানসায নমঃ
ওং অশ্বরূঢায নমঃ
ওং খড্গধারিণে নমঃ
ওং ধনার্জন সমুত্সুকায নমঃ
ওং ঘনতারল সন্মধ্যকস্তূরী তিলকোজ্জ্বলায নমঃ
ওং সচ্চিতানংদরূপায নমঃ
ওং জগন্মংগল দাযকায নমঃ
ওং যজ্ঞভোক্রে নমঃ
ওং চিন্মযায নমঃ
ওং পরমেশ্বরায নমঃ
ওং পরমার্ধপ্রদাযকায নমঃ
ওং শাংতায নমঃ
ওং শ্রীমতে নমঃ
ওং দোর্দংড বিক্রমায নমঃ
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ
ওং শ্রীবিভবে নমঃ
ওং জগদীশ্বরায নমঃ
ওং আলিবেলু মংগা সহিত বেংকটেশ্বরায নমঃ

********

Also Read:

**জয় ভেঙ্কটেশ্বর**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *